Vad är undervisning i förskolan?

I dagarna kom den rykande färska rapporten från Skolinspektionen om förskolans verksamhet som helhet. Skolinspektionen konstaterar att den pedagogiska kvalitén i förskolan behöver öka för att förskolornas verksamhet ska bli mer likvärdig. En rad utvecklingsområden nämns och det är en spännande läsning för oss som på olika sätt engagerar oss i förskolefrågor. Några rader i rapporten om undervisning, fångar mitt intresse på ett särskilt sätt.
"Förskollärare sällan ser sig som undervisande lärare. En del förskollärare vänder sig aktivt mot att det skulle vara undervisning de gör i förskolan. Många hänvisar alltså istället till begreppet lärande, och menar att lärande finns i allt de gör med barnen och att barn lär sig hela tiden. Lärande förväxlas med undervisning, men lärande och undervisning är inte samma sak."
Ordet undervisning och skola väcker ofta minnen av den skola vi själva mötte under vår egen uppväxt. Kanske är det den stränga läraren med pekpinnen vi först tänker på när minnena från skolan dyker upp. Undervisning blir lätt något svårt och krångligt som sker långt borta från förskolans vardag. Det är intressant att stanna upp och funderar över varför det är så svårt att tala om lärande och undervisningsprocesser.

Beror det på att vi är ovana vid själva begreppet och den nya läroplanen. Eller beror det på att många förskollärare helt enkelt tycker att undervisning är ett luddigt begrepp. Genom åren har jag mött många kollegor som gärna ser teoretiska begrepp som något svårt som sker långt borta från verksamheten. Det som sker i vardagen kopplas sällan samman med teoretiska begrepp. För att synen på undervisning ska förändras, är det viktigt att förskollärare och barnskötare tillsammans börjar reflektera över vilket lärande som äger rum i den egna verksamheten.

Fotograf:Hanna Bergström
Vilket lärande ser du i bilden?

För någon vecka sedan lyssnade jag på Tessan Åkerblom som beskrev hur viktigt det är att vi tillsammans analyserar det lärande som sker i vardagen - för att  kunna ge förutsättning för utveckling och lärande i barngruppen. I sin föreläsning lyfte hon enkla exempel på vad målstyrda lärprocesser i förskolan kan vara. Det kanske handlar om att lära sig cykla eller upptäcka olika konsistens på sanden i sandlådan.Upplevelsen och utforskandet av olika material innehåller en mängd lärande. Ibland är innehållet i aktiviteten är ibland viktigare än själva aktiviteten. Det är hur vi tänker om undervisning som skapar ramen för vad undervisning i förskolan kan innebära. Observationer, dokumentationer och vårt eget förhållningssätt är verktyg som vi kan använda för att skapa intresse och motivation hos barnen, som skapar förutsättning för lärande i förskolan. Undervisning beskrivet ur ett helhetsperspektiv handlar om hur vi skapar intresse och motivation för lärande i barngruppen. .