CV

Utbildning

 • Speciallärarexamen, Mälardalens högskola 2018
 • Specialpedagogexamen, Mälardalens högskola 2015
 • Förskollärarexamen, Högskolan i Väst, 1997
 • Process- och metodhandledare, Linneuniversitetet, 2011 - 2012
 • Specialpedagogik mot förskola, Stockholms Universitet, 2011
 • Handikappvetenskap, inriktning Autism, Linneuniversitetet 2010-2012
 • Barn- & ungdomskultur, Göteborgs universitet 1994-1996

Tidigare föreläsningar

 • Forum Funktionshinder, Rosenlunds sjukhus, Stockholm
 • Karolinska institutet, Solna
 • Infoteket, Barn- och vuxenhabiliteringen, Uppsala
 • Vaksala och Gamla Uppsala församlingar, Uppsala

Erfarenheter

 • Speciallärare, Dibber Sverige. 2019 - 
 • Förskollärare, Sigtuna kommun, 2013 - 2019
 • Förskollärare, Uppsala kommun, 1998 - 2013
 • Handledning av anhöriga och skolpersonal, olika förskolor/skolor i Stockholm
 • Mångårig erfarenhet av att leda unga i olika frivilligorganisationer
 • Tidigare skyddsombud