Solkrämer har det något med lärande att göra?


Nu närmar sig sommaren och där med också vistelse på sommarförskola eller sommarfritids.

För några år sedan mötte jag en liten medmänniska som trots intensiv vårvärme drömmande längtande efter att få flyga flygplan till ett varmt land, för där kunde man bli brun. Under samlingen diskuterades ämnet och flera av barnen menade att en viktig sak med sommar och semester var att sola och bada för då blev man brun. Barnen återspeglade sin bild av sommaren och det var för samtliga barn viktigt och bli solbränd. Få snygg färg var för barnen en anledning till att vuxna ville åka utomlands. Upplevelserna att åka flygplan till ett annat land var i det här sammanhanget mindre viktigt. För mig blev det en påminnelse om hur våra värderingar vandrar mellan människor och frågan om solbränna blev därmed djupare än solkrämer.

Är det att bli brun som är meningen med sommar?
Foto: Nadar (CC BY-NC-ND 2.0)
Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund försöker förstå och skapa sammanhang och mening. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.

(Lpfö 98/10)
Sommarvärme medför att många människor vill bli snygga och solbrända. Sedan barnsben har många fått inpräntat att det är viktigt att bli brun och njuta av solen. Åker man inte utomlands så ligger man gärna och solar på någon gräsmatta eller badstrand. Sommaren är för många lika med en tid med mycket sol, bad och umgänge. Strålsäkerhetsmyndigheten (pdf) menar att det är viktigare att förändra vårt förhållande till skuggan än att använda solskyddskrämer. Att förändra våra levnadsvanor är den största utmaningen och det bästa skyddet mot hudcancer. Barns hud är tunnare än vuxnas och därför behöver de skyddas från solen. De behöver få tillgång en rik och varierad gård som erbjuder mycket växtlighet som ger naturlig skugga. Undersökningarna visar också att detta är väsentliga frågor såväl för förskola som för fritids. Det behöver finnas ytor och varierad terräng att leka i på gården.
Men framför allt behöver pedagogerna flytta sig själva till skugga och ändra sin egen inställning till solen under arbetstid. Barn söker sig dit de vuxna är.

Naturlig skugga ger det bästa skyddet även om det också är bra med solskydd som segel och parasoller vid sandlådan. Solseglen bör placeras åt sydväst där solen lyser starkast mitt på dagen. Vid nybyggnation är solsegel bra komplement tillsammans med mer långsiktig plantering av träd och buskage på gården.

Ett mölighetsrum för kreativitet och svalka
Foto: Fredrik Larsson

Genom att lekar och aktiviteter placeras i skuggan söker sig barnen bort från solen. Finns det ingen skugga på gården så gör en utflykt till en lekpark som kan erbjuda skugga och svalka. Badar barnen i vattenspridaren så placera den i skugga snarare än solläge och se till att det finns saker som lockar där skuggan är. Ät frukten eller mellanmålet i skuggan och ha en vattentermos stående där så det finns tillgång till svalka varma dagar. Både att dricka och att leka med. Enkla presenningar eller tyger kan erbjuda solskydd i form av koja för barnen, särskilt om det finns lövverk över. Upptäck buskagen tillsammans med barnen och rigga miljön i förväg som barnen kan få hitta. Gör en skattjakt för äldre barn.

Naturlig skugga är det bästa solskyddet
Foto: Robert Payne (CC BY 2.0)

Om mer än halva himlen ovanför barnens favoritställe täcks av grönska är det effektivt solskydd. Solljus behövs men barns hud är känslig och behöver skyddas från för mycket solljus.

Det är pedagogernas ansvar att erbjuda en varierad sommarverksamhet med hög kvalité även under semestertider. Att hjälpa barnen skydda sig mot solen på ett klokt sätt ingår i den dagliga omsorgen. Det innebär också att det är pedagogerna som behöver fundera över hur de nyttjar gården och utevistelse så att barnen eller eleverna lockas till skuggan. Vi behöver erbjuda en verksamhet som visar på allt som kan upplevas en sommar oavsett om det är vattenlek eller utflykter i närmiljön. Förskolan och fritids har ett ansvar att erbjuda en vistelse där omsorg och helhet hänger samman oavsett väder och vind.


Mer bloggar om sommarförskola


Bemötande och förhållningssätt

Sommarförskola


Kvalité i sommarförskolans verksamhet

Sommarförskola del 2 av Martina Lundström

Sommarförskola del 3 av Martina Lundström

Tilltro till kollegor

Tilltro till kollegors förmåga vad betyder det för dig?


I rollen som förskollärare/lärare förväntas du kunna leda ett team eller ett arbetslag. Förskollärare och lärare förväntas vara kreativa stresståliga och flexibla. Pedagoger ska kunna samarbeta effektivt med kollegor barn och föräldrar. Både läroplanen för förskolan och läroplanen för grundskolan menar att den pedagogiska ledningen är en förutsättning för att kvalité ska kunna utvecklas i skolan. För att få en stark verksamhet krävs en nära kontakt mellan skolans personal, elever och omgivande samhälle. Tilltron till andras förmåga en viktig faktor för att få en stark verksamhet. När vi ingår i många olika relationer är det viktigt att vi vågar vara olika som kollegor och har tilltro till varandras kunnighet. När kollegan låter barnen klättra på en plats där du inte tycker det ska klättra vad gör du då? går du fram och säger att där får barnen inte klättra. När kollegan sätter igång en aktivitet fast du tycker att den skulle skötas på ett annat sätt avbryter du aktiviteten eller avvaktar du och spar händelsen för att lyfta den på nästa arbetslagsmöte?

På väg mot samma mål men i olika vagnar
Foto: Herulen (CC BY-NC-ND 2.0)


I arbetslag där många personer ingår blir det svårare att få alla att komma överens och kanske är det inte heller nödvändigt att alla tycker lika. Men det är nödvändigt att vi för öppna diskussioner om pedagogiska styrkor i arbetslaget, Genom åren har jag arbetat i arbetslag där allt ska göras på samma sätt oavsett vilka talanger pedagogerna har. Alla skulle driva samma aktivitet. Jag har också arbetat i arbetslag där pedagogerna tillåtit varandra släppa fram olika styrkor och talanger i vardagen. Själv föredrar jag det sista som jag anser ger utrymme för mångfald i arbetslaget. Hur vi hanterar olikhet får stor betydelse för hur pedagoger känner tillfredsställelse och stolthet över sin egen yrkesroll. Vi kan välja att försöka förstå att vi har olika styrkor som pedagoger eller så kan vi försöka styra alla i samma form. En viktig uppgift för ledningen är att se pedagogers olika talanger som en tillgång i verksamheten. Att uppmuntra kollegor och släppa fram sina intressen är en viktig del av ett ledarskap, planeringstid är en förutsättning för att det ska bli bra. Ofta använder vi bilden av ett tåg när vi pratar om samarbete.En del vill sitta i främre vagnen, en del i mitt vagnarna och ytterligare några föredrar den bakre vagnen. Som jag ser det är det från ledningshåll helt okej. Som personal i ett team har alla olika erfarenheter som bidrar till att vi intar olika roller. Det måste få vara okej att befinna sig i olika skeenden i livet istället för att vi ska pressa in alla i samma form och stöpa varandra i samma riktning. Det viktiga är att tåget kör i samma riktning och mot ett gemensamt mål.

Därför undrar jag hur visar du dina kollegor tilltro till deras kunnande? Hur berömmer du kollegans handlande när de gör något bra i vardagen och hur visar du uppskattning för andras erfarenheter?