Publicerat


Publicerat

Se miljön utifrån alla barns perspektiv. I Linda Linder (Red.), Pedagogisk miljö i tanke och handling. Lärarförlaget 2016

Delaktiga barn ger en bättre lärmiljö Förskoletidningen 2/2016 

Mälardalens högskola, 2015

Det lustfyllda lärandet, Skollyftet.se 16 mars 2013