Tilltro till kollegor

Tilltro till kollegors förmåga vad betyder det för dig?


I rollen som förskollärare/lärare förväntas du kunna leda ett team eller ett arbetslag. Förskollärare och lärare förväntas vara kreativa stresståliga och flexibla. Pedagoger ska kunna samarbeta effektivt med kollegor barn och föräldrar. Både läroplanen för förskolan och läroplanen för grundskolan menar att den pedagogiska ledningen är en förutsättning för att kvalité ska kunna utvecklas i skolan. För att få en stark verksamhet krävs en nära kontakt mellan skolans personal, elever och omgivande samhälle. Tilltron till andras förmåga en viktig faktor för att få en stark verksamhet. När vi ingår i många olika relationer är det viktigt att vi vågar vara olika som kollegor och har tilltro till varandras kunnighet. När kollegan låter barnen klättra på en plats där du inte tycker det ska klättra vad gör du då? går du fram och säger att där får barnen inte klättra. När kollegan sätter igång en aktivitet fast du tycker att den skulle skötas på ett annat sätt avbryter du aktiviteten eller avvaktar du och spar händelsen för att lyfta den på nästa arbetslagsmöte?

På väg mot samma mål men i olika vagnar
Foto: Herulen (CC BY-NC-ND 2.0)


I arbetslag där många personer ingår blir det svårare att få alla att komma överens och kanske är det inte heller nödvändigt att alla tycker lika. Men det är nödvändigt att vi för öppna diskussioner om pedagogiska styrkor i arbetslaget, Genom åren har jag arbetat i arbetslag där allt ska göras på samma sätt oavsett vilka talanger pedagogerna har. Alla skulle driva samma aktivitet. Jag har också arbetat i arbetslag där pedagogerna tillåtit varandra släppa fram olika styrkor och talanger i vardagen. Själv föredrar jag det sista som jag anser ger utrymme för mångfald i arbetslaget. Hur vi hanterar olikhet får stor betydelse för hur pedagoger känner tillfredsställelse och stolthet över sin egen yrkesroll. Vi kan välja att försöka förstå att vi har olika styrkor som pedagoger eller så kan vi försöka styra alla i samma form. En viktig uppgift för ledningen är att se pedagogers olika talanger som en tillgång i verksamheten. Att uppmuntra kollegor och släppa fram sina intressen är en viktig del av ett ledarskap, planeringstid är en förutsättning för att det ska bli bra. Ofta använder vi bilden av ett tåg när vi pratar om samarbete.En del vill sitta i främre vagnen, en del i mitt vagnarna och ytterligare några föredrar den bakre vagnen. Som jag ser det är det från ledningshåll helt okej. Som personal i ett team har alla olika erfarenheter som bidrar till att vi intar olika roller. Det måste få vara okej att befinna sig i olika skeenden i livet istället för att vi ska pressa in alla i samma form och stöpa varandra i samma riktning. Det viktiga är att tåget kör i samma riktning och mot ett gemensamt mål.

Därför undrar jag hur visar du dina kollegor tilltro till deras kunnande? Hur berömmer du kollegans handlande när de gör något bra i vardagen och hur visar du uppskattning för andras erfarenheter?