Jag rekomenderar Att bryta mönster

För en tid sedan fick jag ett tips om Margareta Öhmans antologi, Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt utgiven på Lärarförlaget. Boken handlar om det sociala klimatet som finns i förskolan eller i förskoleklassen och det är ett ämne som i högsta grad engagerar mig i mitt eget pedagogiska yrkesuppdrag.

Bara texten på bokomslaget bryter mönster
Foto: Fredrik Larsson

Boken beskriver hur viktigt det är att vi vägar se alla delar av vårt uppdrag. Att jobba förebyggande mot mobbing är angeläget också för förskolan. Ska vi kunna göra det måste vi först våga öppna ögonen och se det som sker i den egna barngruppen när barnen leker tillsammans. Vilket Kari Pape tar upp i sitt kapitel på ett enkelt sätt. Hon talar om vikten att se vad barnen gör i gruppen hela tiden hela dagen oavsett om det är "fri lek" eller mer planerade aktiviteter. Theres Normark kommer med exempel i sitt kapitel på hur man kan arbeta med lika behandlings arbete, på ett levande sätt i barngruppen. Karin Salmson skriver om hur man kan arbeta med att synliggöra och förändra normer och Kristina Szönyi berättar om hur vi kan skapa en inkluderande förskola.

Trots att boken bitvis lyfter svåra ämnen är det lättläst och fylld av exempel som går att använda i barngruppen. Men det viktigaste tycker jag att Margaretha Öhman sätter fingret på i slutet av boken. Där ger hon exempel på frågor som kan användas för att utveckla relationsarbetet i barngruppen. Har man väl börjat arbeta med att utveckla ett värdegrundsarbete, finner man snabbt att det inte går att backa tillbaka när man väl börjat se allt det som händer i en barngrupp. Värdegrundsarbete blir levande först när innehållet blir verklighet i barngruppen eller klassen. Vi kan skriva hur många fina ord som helst, men blir det pappershandlingar som mest fyller sin funktion i en pärm glöms innehållet snabbt bort. Ett verkligt värdegrundsarbete där emot återspeglar sig i barngruppens klimat och pedagogernas agerande gentemot varandra. Det är en väsentligt del i lika behandlingsarbetet att väga få fler pedagoger att se och agera tillsammans i det dagliga arbetet.
Alla barn har rätt att bli sedda och lyssnade på och boken har gott om exempel på hur man kan skapa ett tryggt klimat i barngruppen. Jag tycker det är en viktig och angelägen bok och rekommenderar den varmt till alla som arbetar i förskolan och förskoleklass.