Bilderböcker inte bara text

I början av höstterminen är det säkert många som startar upp temaarbeten eller projekt. Lika många verksamheter kanske kommer arbeta med kompis- eller vänskapstema. Under veckan har jag haft en del intressanta diskussioner om bilderböcker. Vi lärare har ibland en tendens att välja böcker som vi tycker associerar till vänskap. Det är lätt att välja klassiker som Pelle Svanslös eller Alfons Åberg. Många av oss har egna favoriter. Vi väljer böcker som för med sig känslor från vår egen barndom. Eller böcker som vi läst för vår våra egna barn. Barnboksfavoriter förblir snälla i våra tankar innan vi stannar upp och reflekterar över hur bilderböckerna stämmer överens med dagens levnadsvillkor. Inför planeringen av värdegrundstemat som jag själv planerar att ha under höstterminen, fick jag en aha upplevelse när jag läste Alfons Åberg och tittade på bildspråket som förmedlades i böckerna. Plötsligt var Alfons inte alls så snäll som jag mindes honom. Bildspråket blev inte heller användbart eftersom Alfons slår lillkillen på bilderna. Jag fick plocka bort en del av de böckerna som jag funderat över att använda i temat och välja böcker där handlingen stämde överens med bildspråket. Jag tror vi är många som behöver en extra knuff i rätt riktning  innan vi plockar in nyare litteratur i verksamheten. Därför är det nyttigt att stanna upp ett slag och reflektera tillsammans i arbetslaget över vilka böcker som används på avdelningen  eller i klassen. Det handlar inte bara om texten. Titta tillsammans i arbetslaget på vad böckernas bildspråk signalerar. För små barn eller elever som använder AKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) är bildspråket lika talande som språket. Bilderna förstärker handlingen i böckerna och ger karaktär åt berättelsen. Det är viktigt att komma ihåg. Därför vill jag slå ett slag för att ni tillsammans i arbetslaget tar lite tid och diskuterar vilka böcker ni använder i ert tema eller projekt.

Hur är Pelle som kompis egentligen?
Reflektera tillsammans i arbetslaget över hur texten stämmer överens med det samhälle som barnen är omgivna av?
Prata om figurerna som finns med i texten. Ta Pelle Svanslös som exempel
Är Pelle verkligen snäll eller är han naiv, men snäll innerst inne?
Prova er fram och fundera på om berättelsen i boken stämmer  om ni använder bara bilderna och själva berättar texten som finns i boken. Efter diskussionen kanske ni kommer fram till att ni behöver uppdatera era favoriter  eller att ni behöver fördjupa er planering inför temaarbetet eller projektet, innan ni börjar jobba med det.