Sommarförskola del 2

Sommarförskola del två

Tydligt är att gårdagens bloggtext om sommarförskola väcker mycket känslor hos både personal och andra föräldrar. Har vi förskollärare och övriga personal rätt att bestämma att barn behöver vara lediga?
Själv anser jag inte att det ingår i vårt uppdrag.

En annan fråga som uppstått under gårdagens diskussion och kommentarer i sociala medier är vad är barns bästa?
Dela gärna med er med svar i bloggen.

Ytterligare en fråga är vad är professionellt bemötande betyder?
Det är ett uttryck som ofta dyker upp i diskussioner och olika medier. Hur definierar du professionellt bemötande?
Vad är dina personliga erfarenheter och tankar runt detta och är vi professionella alla timmar vi jobbar, står vi för samma kvalité alla dagar. Själv tror jag att det varierar. Att vara professionell är något vi strävar efter, en inriktning vi har på vår verksamhet.Men få kan vara professionella hela tiden?
Frågan är också hur mycket undertryckta fördommar och tankar som bubblar under ytan om vi sätter på oss en professionell mask som inte tål att tas upp till diskussion.

Är det för barns bästa som det behövs semester och är det därmed motiverat att dra alla barn över en kam, vem bestämmer att alla barn måste vara lediga sommartid?
Det som är bra för ett barn behöver inte vara bra för andra barn, barn är olika och har rätt att vara det.
Vem definierar och tolkar det.

Barn som har behov av sommarförskola har rätt att mötas av engagerade och professionella pedagoger. Pedagoger dvs förskollärare och barnskötare som ser barnen och skapar en bra verksamhet även på sommaren.  Själv har jag valt att använda begreppet pedagog för att vi är fler yrkesgrupper i förskolan som tillsammans skapar bra kvalité för barnen. Förskolans uppdrag pågår året om och ska planeras utifrån läroplanen. Står det någonstans i läroplanen att personalens ledighet är viktigare än läroplanens uppdrag att skapa en verksamhet med kvalité året om. Jag anser självklart att vi pedagoger behöver semester, men vi har inte rätt att använda de argumenten för att övertyga föräldrar om att de borde ha sina barn hemma under semestertider. Vi har inte heller rätt att axla föräldrar med mer dåligt samvete genom att hävda barns rätt till ledighet. Vi ska samarbeta med hemmet istället för att skapa klyftor mellan hem och förskola. Dela gärna med er av era tankar och funderingar.