Promenad längs fiskebron

Föreläsningen


Litteratur


Hejlskov, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktioner
Hejlskov, B, Veje, V. och Stolt, H. Hantering av problemskapande beteende (pdf)

De Clercq, H. (2007). Autism från insidan: en handbok.

Cullberg, J. (2003). Kris och utveckling: en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie.

Fakta om autism och Aspergers syndrom, Stockholms läns landsting. (webb)