Matematikmönster

Grundläggande matematik

Att kunna se hur mönster och strukturer i verkliga objekt eller i vardagen runt om oss är grundläggande för det matematiska tänkandet. Mönster finns överallt runt om oss och hjälper oss förstå hur vi kan använda matematik för att lösa problem.
Det finns många olika sorters mönster ex bildmönster eller visuella mönster, mönster som man kan se utan att kunna räkna. Det kan vara regelbundna mönster som upprepas enligt en viss ordning. Exempel på det kan vara geometriska mönster i murar, på golvplattor eller i ett staket. Ett symmetriskt mönster har två halvor som är varandras spegelbilder. Mönstret delas av en mittlinje och den ena sidan speglar den andra.

Foto t.v: WebTreats (CC BY 2.0)
Foto t.h: yy yeung (CC BY-NC-ND 2.0)
Geometrikt mönster | Symetriskt mönster

Ett växande mönster är ett mönster som förändras och blir större på ett logiskt vis  när flera kvadrater läggs intill en kvadrat och mönsterstrukturen upprepar sig.
Hela vår omvärld består av mönster men frågan är hur mycket vi pedagoger arbetar och tar tillvara på mönster i barns omgivning. När barn arbetar vid ljusbordet med geometriska figurer förstår vi att de arbetar med mönsterskapande.

Foto: Ulf Bodin (CC BY NC-SA 2.0)
Mönster finns att hitta överallt

När barnen provar att fylla en pärlplatta med pärlor i ett oregelbundet mönster handlar det också om att förstå hur mycket pärlor som ryms inom en given ram lika mycket som när barn gör en pärlplatta eller ett halsband efter en given mall.

Foto: Fredrik Larsson
Att skapa mönster

När vi pedagoger förstår att mönster är mycket mer än att följa en given mall, kan vi hjälpa barnen att upptäcka dem överallt, det kan vara ränder på en insekt, eller rutmönstret på tegelstenar. Att arbeta med grunderna i mönsterskapande kan handla om att låta barnen få prova och utforska hur mycket som ryms inom en given mall, eller låta barn utforska vilka mönster som finns på gården  med en mönsterjakt. Matematik tenderar ibland att flytta in i mattehörnor med stort fokus på sortering och räkning, men det är viktigt att vi inte glömmer arbeta mer med grundläggande förståelse. I barns eget utforskande kan vi pedagoger stötta och uppmuntra barn att prova mönsterskapande i enklare former. Även då arbetar vi med att ge barn en fortsatt förståelse för matematik och hjälper dem förstå vad som kommer sedan i en talserie. Genom att utgå från ett bildmönster kan också talraden förstås och uttryckas. Mönster är geometrins grunder och det underlättar även förståelsen av rumsuppfattning.

OrginalFoto: Fredrik Larsson (CC BY-NC-SA 2.0)
Sniglar på rad ger en fortsatt förståelse för matematik
I barns eget utforskande finns många öppningar som vi kan tillvara ta för att utifrån det utvidga barnens kunnande inom matematikens område. Ibland blir det lätt att matematik förminskas till att handla om lärande i anpassade hörnor med fokus på planerade matematikaktiviteter. Men fångar vi upp barns egna frågor och funderingar sätter vi in mönsterskapandet i ett vidare sammanhang och hjälper barnen utveckla både logik och kreativitet på ett konkret sätt, vilket är viktigt för att man senare ska kunna förstå grunderna i geometri. Matematik som får upplevas i kroppen ger en djupare förståelse för logiskt och kreativt tänkande när barnen blir större..