Föräldrasamverkan i förskolan

För ett tag sedan hamnade jag i ett intressant samtal som handlade om föräldrasamverkan. Vi konstaterade att ämnet inte diskuterats så mycket senaste åren och att det inte finns så många nyskrivna böcker som handlar om föräldrasamverkan. Förskolans läroplan betonar att det ska finnas ett samarbete mellan hemmet och förskolan. Alla som arbetar inom förskolan ska utveckla tillitsfulla relationer med föräldrarna och föra samtal om barnets trivsel lärande och utveckling i förskolan. Min erfarenhet efter en lång arbetstid i förskolan är att förmågan att skapa relationer växer fram utifrån ens egna erfarenheter av livet. Jag är privat förälder till ett barn med särskilda behov och när jag fått frågan vad jag saknat under vårt barns förskoletid - är svaret relationskompetensen och förståelsen för att alla familjer har olika livserfarenheter med sig in i bagaget när deras barn börjar förskolan.

Det går inte nog betona hur mycket kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar betyder för den enskilda familjen. De förskollärare och barnskötare som lyckats läsa av vår dotters behov och skapa tillitsfulla relationer till henne, är de som förstått hur viktig kommunikationen och bemötandet varit för att det skulle finnas trygghet under förskolevistelsen. Det har handlat om enkla saker, som att förståelsen för hur hennes morgon varit. Eller att de har förstått att hon ibland behövt ha något gosedjur med sig till förskolan som trygghet. Det är inte alltid enkelt att skapa relationer till barn som uttrycker sig annorlunda språkligt, men det är nog så viktigt. Ofta utgår vi från våra egna livs och yrkeskunskaper när vi ska skapa relation till föräldrarna i verksamheten. En del personal som arbetar i förskolan är mycket noga med att barn ska ha på sig alla kläder som ligger på hyllan när de leker på gården. Men barn är olika varma och behov kan skifta från den ena stunden till den andra.

Alla som arbetar i förskolan har ett ansvar för dagliga samtal med föräldrarna i verksamheten. Därför måste vi våga möta föräldrarna i hallen, vid föräldramöten och vid öppet hus. Alla behöver inte leda ett föräldramöte, men varje gång du sätter dig ner hos en familj vid ett sådant tillfälle bidrar till att skapa goda relationer i verksamheten. Varje gång en pedagog tar emot ett barn på morgonen bidrar vi till kommunikationen mellan hem och förskola. När vi möter familjer med olika bakgrund är det vår öppenhet och nyfikenhet som bidrar till att skapa relationer. Ibland kan våra egna erfarenheter göra att vi fastnar i tankesätt som som bygger på att vi ska göra föräldern nöjd, språksvårigheter kan sätta käppar i hjulet och det kan vara svårt att finna en naturlig kommunikation med föräldrarna i verksamheten. Men ibland är det viktigt att våga utmana nervositet och osäkerhet för att man ska kunna få bra relationer till föräldrarna. Därför behöver varje förskola att diskutera vad ni gör för att era familjer ska bli sedda och lyssnade i er verksamhet.