Lekträning i förskolan

Under året som gått har jag varit medskribent i en bok som handlar om undervisning i förskolan.  Mitt eget kapitel kan också med fördelar användas i förskoleklassen och fritidshemmets verksamhet. I mitt kapitel skriver jag bland annat om hur man kan arbeta med barns delaktighet och lekträning i förskolans undervisning. Jag skriver även ett kapitel tillsammans med Ulrika Jonsson som handlar om bedömning i förskolans undervisning.16 september kom denna bok ut från Lärarförlaget.

Utmana och stötta - undervisning i förskolan


Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen.

I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel, erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. De diskuterar frågor som:

Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa och lära? Hur kan man arbeta mot läroplanens mål med hjälp av populärkultur? På vilket sätt stödjer man bäst flerspråkiga barns språkutveckling? Hur kan bedömning och systematiskt kvalitetsarbete leda till en mer genomtänkt och inkluderande utbildning?INNEHÅLL

Förord

1. Therés Åkerblom: Det lärande barnet i förskolans utbildning och  undervisning

2. Malin Andersson: Arbetslaget i undervisningen

3. Ann Kronberg Larsson: Kan alla barn lyckas i förskolan?

4. Sara Persson: Digitala verktyg för de yngsta barnen

5. Sara Bergström & Linda Bjällerstedt ("Fantasifröknarna"): Lek och estetik som den röda tråden

6. Therés Åkerblom: Högläsning är vägen till språket

7. Simon Melin: Digitalt skapande och lärande med barnen

8. Farzaneh Moinian: Att omfamna skillnader och göra mångfalden till en resurs

9. Anniqa Sandell Ring: Att stötta flerspråkiga barns språkutveckling och  lärande

10. Therés Åkerblom: Släpp in populärkulturen i undervisningen

11. Ulrika Jonson & Ann Kronberg Larsson: Bedömning som verktyg för att utveckla undervisningen

12. Malin Andersson: Om vi gör som vi alltid har gjort kommer inget att förändras