Hur, vad och varför förskola?

Varför förskola?

Med anledning av kommande diskussioner i förskolechatt funderar jag över frågan Varför förskola?

En intressant aspekt är att läroplanen som ofta framhålls som styrdokument talar mycket om hur och med vad vi ska jobba men inte så mycket om varför. Barnkonventionen ger oss en solid grund att utgå från. Även om det fortfarande inte är den lag många förespråkar att det borde vara.

Är det viktigt att ställa sig frågorna hur, vad, varför utan rangordning mellan frågorna?
Ja, jag tror att det skapar medvetna pedagoger i förskolan, dvs medvetna förskollärare och barnskötare. Personal som kan framhålla förskolans positiva fördelar och tillsammans lyfta förskolan en bit till behöver först ha fått reflektera över grunden till sitt arbete.

Men var hittar vi svaren om varför förskola? Finns det svar?
Är svaren att förskolan behövs ur  jämnställdhetsaspekt, lika värde och försörjningsaspekt?

Ska förskolan inriktning vara inspirererad av skolan och tankarna om lärande eller ska den handlar om perspektivet livslångt lärande. De aspekterna behöver nödvändigtvis inte ställas mitt emot varandra men är intressanta att reflektera över. Om förskolan ska vara valalternativ för alla behöver vi också reflektera över finns det förhållningsätt och riktlinjer att arbeta efter som gör att alla föräldrar och barn passar in i systemet. Hur möter vi upp olikheter och mångfald i förskolan? Hur skapar vi ett klimat där olikhet blir norm och det finns fullt ut förståelse för att föräldrar tänker olika?

Jag skulle gärna arbeta i en förskola som kunde välkommna alla föräldrar och barn på samma villkor, som byggde på intentionen att skapa spännande kreativa lärmiljöer för alla. En förskolemiljö där det var högt i tak i arbetslagen och rikligt med tillfälle att ha reflektioner och pedagogiska diskussioner.Det känns som bra mål att sträva efter.