Jobbstart

Jobbstart 


Det börjar närma sig jobbstart. Jag ser fram emot hösten då jag ska få förmånen att arbeta i förskoleklass och liten grupp. Då flera av eleverna använder TAKK  ingår det i mina arbetsuppgifter att också skapa en tecknande miljö i förskoleklassen. En mycket rolig och stimulerande arbetsuppgift. Jag har tidigare arbetat på förskola där AKK  varit naturligt del av verksamheten. Att skapa tecknande miljö är en lång process som tar mycket tid. Jag har funderat mycket över vad som krävs för att engagera fler pedagoger att våga börja teckna. Förebilder för mig har varit duktiga pedagoger som använder stödtecken i vardagen och som har fört vidare den kunskapen till kollegor och barngrupp. Ofta tror jag det handlar om att komma igång och våga prova. Glädjen det väcker hos barnen eller vuxna när omgivningen tecknar är svår att beskriva.
Alla har rätt till kommunikation, däremot kan kommunikation gå till på olika sätt. En viktig förutsättning för att AKK ska fungera tillfredsställande är att så  många som möjligt tecknar att de vågar prova att teckna. Att nu arbeta i en miljö där teckenkunskap är en självklarhet det ska bli mycket spännande. Att bygga upp en praktisk miljön i klassrummet och omgivningen en stor utmaning som det ska bli roligt att ta del av.. Kunskapen om AKK behövs och det är en stor fördel för språkutvecklingen när både barn och vuxna använder AKK i verksamheten som ett naturligt inslag i vardagen.

Foto: Lena Folcke


Valmöjligheter


Nu håller jag på och förbereder olika material som ska som bäst  packas ner i jobbväskan. Bildstöd är bra komplement till AKK, för att erbjuda fler möjligheter till kommunikation. Pratkartor som de kallas som kan underlätta olika valmöjligheter i vardagen. Pratkartor kan även sättas upp utomhus för att erbjuda valmöjlighet och kommunikationsmöjlighet med hjälp av bilder utomhus på skolgården. Teckenremsor med nyckelord kan plastas in och bäras i fickan av lärare och personal, på gården och vid utflykter.Alternativt kan bilder fästas i nyckelring som kan användas utomhus. Att ha praktiskt material som underlättar kommunikation och utgår från att skapa förståelse runt olika sammanhang och vardagssituationer känns som en bra början.

Foto: DART

Barnböcker 


Jag jobbar gärna med bilderböcker med passande ämnen och tydligt bildspråk. Fördelen med böcker som har ett konkret språk och tydliga bilder, ansiktsuttryck är att de kan användas ungefär som en pratkarta som inbjuder till samtal runt bilderna.Jag skulle önska att fler författare använde TAKK och teckenspråk i barnböckerna för att bredda barnboksutbudet för barn som har behov av teckenkommunikation. Samtalen kan ske med AKK eller ritprat. Därför blev jag glad när jag fick tips om ytterligare teckenböcker med ämnen som brukar engagera barn.

Tips


Hjälpmedelsinstitutet: Vad är AKK (pdf)
Specialpedagogiska myndigheten: Alternativ och kompletterande kommunikation
Materialtips från Hattens förlag


Bra barnböcker

Vi tecknar om fordon
Räkna med Pino