Hur ska ett bra föräldramöte vara?

Hur ska ett bra föräldramöte vara?


Frågan ställdes av en vän i sociala medier och erbjöd bra tillfälle till reflektion. Föräldramöten hålls i de flesta verksamheter inom förskola och skola varje hösttermin. Åsikterna om hur ett bra föräldramöte ska vara brukar vara många och åsikterna skiftar mellan pedagoger och lärare.

Vilka ska lyssna?


Jag tycker det är viktigt att tänka på vilka som är mottagare och lyssnare på föräldramötet. Som pedagog eller lärare har jag en agenda för vad jag tycker att ett föräldramöte ska innehålla. Som förälder har jag kanske andra önskemål. Vad kan just dina föräldrar behöva få ut av föräldramötet och vilka förkunskaper har föräldrarna som ska lyssna ?


Vad ska det innehålla?

Finns det plats för att göra en aktivitet tillsammans eller är det en film som ska visas. Filmer som speglar barnens vardag eller lärande brukar vara uppskattat.
Är det en beskrivning av verksamheten som behövs och praktisk information?
Att lyssna på föräldrar och ha en avslappnad men ändå professionell attityd är en kunskap som växer fram hos erfarna pedagoger. Men då är det viktigt att inför varje läsår fundera på frågor som Vad behöver årets föräldragrupp? Vad är speciellt för just den här gruppen, verksamheten?


Engagemang


För att få ett bra föräldramöte räcker det inte med en bra planering. Ett föräldramöte måste erbjuda något som lockar föräldern till att delta. Tillsammans skapar vi ett föräldrasamarbete. Föräldrarelationer kräver stor lyhördhet av oss pedagoger och föräldramöten kan vara gyllene tillfällen att mötas på. En del föräldramöten jag varit på i egenskap av förälder har varit väl planerade och väckt lust och vilja till gemensam kommunikation. Andra har varit kvällar när pedagogerna läst av från papper de hållt i handen och möjligheterna till kommunikation knappast existerat. De kvällar som lockar mig som förälder att delta, har varit de kvällar som inbjudit till god stämning och kommunikation.
Föräldramöte som ett kafferep?
Foto: Andreas Ivarsson (CC BY 2.0)

Kafferep kan vara en talande beskrivning. Ett inbjudande kafferep med tända ljus och goda möjligheter till samtal och reflektion skapar i mina tankar en avslappnad atmosfär. Tillsammans blir ledord även i föräldrasamverkan. Reflektion över vilka mottagarna är och vad de kan vilja diskutera eller lyfta tycker jag är en stor del av föräldramötet. Smaka på ordet Föräldramöte, själva ordet inbjuder till gemensamt ägande av programpunkterna under kvällen. Ett möte där vi äger hälften var, vågar vi tänka så?
Vågar vi fråga exempelvis föräldraråd vad de skulle vilja få del av under ett föräldramöte. Vad tycker du att ett bra föräldramöte ska innehålla?