Samarbete kräver att du släpper garden

Samarbete kräver att du släpper garden

Erfarenheterna från diskussioner i sociala medier och från alla år i yrket som förskollärare säger mig att det inte alltid är så lätt att få till samarbete eller djupare pedagogiska diskussioner på en arbetsplats som förskolan. Även om vi förstår att det behövs så är det inte alltid så enkelt att få till ett samarbete.

För en tid sedan fick jag frågan vad krävs för att det ska vara högt i tak när vi diskuterar tillsammans i arbetslaget? Det finns lika många svar på det som det finns personligheter i förskolan. Sättet vi skapar samarbete på kan skifta beroende på vilka vi är som ska samarbeta. Samtidigt är det viktigt att ha förståelse för att vi som arbetar tillsammans tänker olika om olika saker. Min erfarenhet är inte samma som kollegans erfarenhet. Hur kan vi förstå varandra bättre istället för att fastna i att min egen tankegång är bäst. För att vi ska kunna diskutera tillsammans tycker jag det är bra att det finns ödmjukhet med i mötet med kollegorna.

En ödmjukhet som bygger på respekt för varandra är viktig i en verksamhet där vi ska arbeta med dels varandra men också med barn och föräldrar. Extra viktigt då att personalen lärt sig tala samma språk så de vet hur de ska bemöta andra utifrån gemensamt formulerade åsikter. När man väl prioriterar tid till samtal så tror jag det är viktigt att bryta ner olika begrepp och förtydliga så att det blir tydligt vad begreppen står för som man arbetar efter. Ledord i en verksamhet kan skapa tydligt förhållningssätt och bättre grund att möta barn och kollegor på samma sätt. Därför går det inte nog att förtydliga vikten av att arbeta med förtydligande begrepp och möjlighet till personlig reflektion i arbetslaget.

För att kunna skapa yta för att det ska bli högt i tak krävs det att ledningen prioriterar tid till pedagogiska samtal och diskussioner. Arbetslag som väljer att satsa på samtal eller handledning av olika slag skapar en förutsättning för en bra verksamhet. Men det krävs ett tydligt ledarskap från chefer och utvecklingsledare där vi prioriterar samtalens betydelse för verksamheten. Med en tydlig grund och nedskriven handlingsplan kan en gemensam värdegrund bli verklig i praktiken. Vilket gynnar både personalen och barnen i den dagliga verksamheten.
Att släppa garden går bra när samarbete inte är en boxningsmatch.
Foto: Mike Strasser/USMA PAO (CC BY-NC-ND 2.0)
Inom förskolan finns många pedagoger med stark tävlingsinstinkt. Behovet av att framstå som duktiga flickor lyser igenom. Vi ska ha marknadskraft, vi är bra på allt. Vi ska kunna presentera en bra verksamhet och dessutom ska vi kunna genomföra allt med barnen. Men vi är inga övermänniskor. Vi måste släppa garden om vi ska kunna samarbeta, samarbete kräver att vi är lyhörda mot varandra på arbetsplatsen. Kanske spelar det in att det blir svårigheter att samarbeta när många av oss är uppfostrade med lydnadskulturen.

Måste vi pedagoger kunna allt, eller kan vi tänka oss att en gemensam kompetens också skapar bra verksamhet. Vad behöver morgondagens barn lära sig av dagens pedagoger. Hur kan vi vara bra modeller för barnen. Är det genom att prova allt under föreställningen att vi kan allt eller är det genom att både lyckas och misslyckas med barnen. Genom att visa hur man samarbetar med både det vi behärskar och det vi inte kan så bra visar vi barnen att vi inte behöver kunna allt.  Det viktiga är att vi provar tillsammans vuxna och barn. Att vi inte gör så stor sak av projekt som inte blir så bra utan mer konstaterar att resultat kan bli olika. En tillåtande attityd mot varandra ser jag som en förutsättning för att det ska gå att samarbeta.

Jag tror att det är viktigt att tänka igenom hur verksamheten ska utformas och hur det påverkar pedagogiken positivt eller negativt. Vilka arbetsformer vill vi ha på vår arbetsplats och hur får alla pedagoger lika mycket utrymme i arbetslagen.