Hur mycket får inkludering kosta?

Jag har länge tänkt och följt diskussionerna om inkludering. Det är ett område som erbjuder till många funderingar och tankar. Inkludering är bra för att det bidrar till mångfald på sikt. Det bidrar till att ett samhälle som bygger på mångfald får växa. Alla elever har rätt till en meningsfull skolgång, rätt till delaktighet och medbestämmande. Därför behöver vi inkludera. Vi behöver lyfta alla människors lika värde och rätt till utbildning. Målet borde vara ett samhälle som bygger på mångfald. Där alla är viktiga.Frågan är  hur får vi inkludering som lever upp till rätten om en meningsfull skolgång?

Vill vi verkligen att en generation unga betalar priset för inkludering så att vi kan få en skola för alla. Genom placering i grundskola utan stöd för att det är för dyrt. Orsaken till kaosklasserna är kanske flera, Jag tror varken det beror på undervisningen eller gruppstorlek, Naturligtvis påverkar gruppstorlek och utformning av undervisningen kvalitén på verksamheten. Men skollagen understryker strävan efter en inkluderad skola. I den satsningen kan inte en generation barn och unga betala priset för inkludering, den bör ske varsamt med hänsyn till individen.

Om vi ska få hållbar inkludering behöver vi reflektera över värdegrund, normer och värderingar. "En skola för alla" är framtiden men hur tar vi oss dit utan att barnen idag behöver betala kostnaden? Vi behöver lära oss möta de som är olika oss själva, som tänker efter ett annat synsätt. Att förstå varandra och bygga relationer är en god början. För att förstå behöver vi utmana oss själva och sätta egen värdegrund i relation till det vi möter. Vi behöver tillsammans försöka förändra så att det blir en lyckad inkludering.

Själv vill jag inte svara de som berättar i förtroende hur skolan knäckt deras självförtroende, du det är helt okej att du mår dåligt. samhället anser nämligen att alla som inte har så stora behov ska gå i vanlig skola. Samhället behöver "en skola för alla", Du hjälper barn på sikt att må bra i skolan. även om du själv mår dåligt. Inte heller vill jag ge en förälder som är ledsen över att barnen har svårt att nå målen, det svaret. Berättelser om hur barn upplever skolan behöver vi ta på allvar. Alla vi som arbetar i skola eller barnomsorg har ett ansvar att skapa hållbara relationer även när det kostar på. Det är inte enkelt, utan mödosamt arbete men då kan vi rakryggat titta föräldrar och barn i ögonen och säga att vi gör vårt bästa. Att alla barn är lika viktiga och att vi arbetar efter en levande värdegrund där alla räknas, inte bara dem som presterar bra resultat i skolan eller lyckas på proven.

Jag tror på inkludering och på strävan efter att få "en skola för alla", men låt oss göra det utan att låta dagens barn betala en ödesdiger kostnad. Satsa på barn i behov av särskilt stöd i skolan.Låt alla få känna att de duger och låt oss tillsammans hitta möjligheter att nå framgång för alla våra barn.