Stereotypa klädkoder

Kan vi välja kläder?

Under dagen har jag följt en diskussion om ifall det bör finnas rekommendationer runt hur en pedagog i förskolan bör klä sig. Frågan har under min yrkeskarriär varit uppe till diskussion flera gånger. Diskussionen har bidragit till att jag blev nyfiken på vad som egentligen gäller? Vad är en lämplig klädsel för en pedagog och vem avgör hur en pedagog bör klä sig. Är det ens eget sunda förnuft eller är det chefen för förskolan som bestämmer hur hens anställda bör klä sig. I en artikel från lärarnas tidning står det att pedagoger ska ha en klädsel som bör fungera för utevistelse, lek, skapande, utforskande, blöjbyten och allt annat som vardagen kan handla om. Kläderna bör värna om både mångfald och personlig stil. Personlig stil kan innebära starka färger och mönster men ändå tåligt material som ska hålla för lek och slitage i umgänget med barnen.
Själv har jag alltid gillat att använda starka färger eller välja tröjor med tryck som gör mig glad och på gott humör. Klädval och färger påverkar oss oftast mer än vi tror. De kläder vi väljer att använda signalerar också något till barnen och vi vuxna i förskolan är viktiga förebilder. Frågan är ändå hur fria vi får vara i vår yrkesroll som pedagoger. Finns det lagar och styrdokument som styr hur en pedagog bör uppföra sig, eller är det så att det "sunda förnuftet" döljer en rad outtalade egna personliga normer. Normer som i förlängningen också innebär regler som en hel arbetsplats får rätta sig efter. Sommartid exploderar frågan om lämplig klädsel när den varma årstiden kommer. Pedagoger får inte bära solglasögon för vi ska kunna se föräldrarna i ögonen. Kjolar ska vara knälånga, shortsen får inte vara för korta och pedagoger ska helst inte använda spagettilinnen Frågan är bara vem som dikterar villkoren för lämplig klädsel och varför det finns så mycket tyckande om hur en pedagog i förskolan ska klä sig och agera. Pedagoger återspeglar både privat och i yrkeslivet det samhälle de är verksamma i. Förskolan har ett ansvar att aktivt verka för genusfrågor och lika behandling mellan könen. Men varför finns det så mycket tyckande just om förskolans verksamhet Är tyckandet exklusivt för förskolans verksamhet eller återspeglar det också  samhällets olika diskurser.

Är det så här vi vill att förskollärarna ska se ut?
Enhetlig kläder som gör det lätt att identifiera vilket yrke.
Foto: Paul Towsend (CC BY-NC 2.0)

Den fria förskolan?

När det gäller klädkoder och diskussioner om klädsel drar många paralleller till hur det var att arbeta i förskolan på 1970-talet. Varma sommardagar arbetade kollegorna i bikini och arbetsmiljö präglades av en friare atmosfär på förskolan. Det fanns inte så många måsten utan barnen hade gott om tillfälle till fri lek. Många kollegor har berättat att de åkte och badade med barnen, ofta kunde två förskollärare ha ansvar för en hel barngrupp under färden och vistelsen vid badstranden. Det låter ofta idylliskt när kollegor skildrat förskolans alla fördelar under 70 och 80-talet även om en och annan kanske raljerar när de ser tillbaka på hur förskolan var förr..Men vilken möjlighet hade barnen till inflytande och delaktighet under samma tidsperiod. Samtidigt berättar många om att redan under utbildningen fick en förskollärare lära sig att styra sin barngrupp. Barnen skulle kunna gå i led och lyssna på pedagogens instruktioner.  Hur påverkades barnen under samma tidsperiod av att pedagogerna liksom resten av samhället levde i en frigörelsepedagogik. Hur roligt var det att vara barn i ett samhälle där rökning var tillåten i offentliga lokaler? Överlag skildras förskolan ofta som friare och att det inte fanns så många regler och förbud. Under slutet av 70-talet och 80-talet byggdes förskolan ut och under samma period startades också ett jämställdhetsarbete i hela samhället. Ett förändrat samhälle har vuxit fram. Barns möjlighet till inflytande och delaktighet har stärkts under de senaste årtiondena. Pedagoger förmedlar omedvetet eller medvetet de diskurser som finns omkring oss i samhället.

Stereotypa könsbilder.

Vårt uppdrag

Förskolan har en uppgift att tillsammans med övriga samhället motverka stereotypa könsroller och uppmuntra barns rättigheter att få vara sig själva. I skollagen står det att var och en som verkar i skolan ska främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Som pedagoger är vi alltså förebilder men att vi är medvetna om vad vi gör och varför är enligt min mening viktigare för professionaliteten än klädseln.