Samtal och dialog

Samtal och dialog är livsviktigt för de flesta av oss både privat och i yrkeslivet. Ändå är det så svårt att samtala och diskutera, ibland undrar jag varför?

Det känns som en genomgående trend i samhället att konsten att samtala och lyssna håller på att förändras. Samtalstonen tycker jag ofta tenderar till att bli råare i tider när stressen ökar. Det är intressant att reflektera över varför vi inte är bättre på att föra dialoger med varandra. De flesta av oss går in med en vinnarinstinkt att ta kommandot i diskussionen även om vi från början tänkt oss att lyssna på den vi samtalar med. Att hamna i diket att vilja kamma hem pluspoäng tror jag de flesta känner igen.

Vi behöver bearbeta alla de intryck som ständigt strömmar mot oss därför att det hjälper oss lyssna på våra medmänniskor. Tystnaden och lyssnandet behöver vara i balans för att vi ska kunna föra dialoger utan att vara för ivriga. Som lärare behöver vi lära eleverna konsten att sålla i informationsflödet, att hitta tid för eftertanke och återhämtning. Ett måste för att kunna delta i en dialog är faktiskt att vi får chanser att föra samtal i olika former av medier och i privatlivet.

Utan oliktänkande dör dialogen, i dialogen är det viktigt att delta utan att döma och kamma hem egna pluspoäng. Oliktänkande är en öppning för att lära sig tillsammans.När vi lär oss reflektera tillsammans skapar vi öppningar för ett lärande förhållningssätt som bygger på dialog. Vi lär oss via samtal att upptäcka varandra och att upptäcka nya spännande lösningar och tankegångar. Dialoger gör att vi växer som människor och utvecklas tillsammans, men då måste vi först lära oss hur vi kan skapa meningsfulla samtal. För egen del är jag övertygad om att det behövs plattformar där vi kan mötas och skapa relationer oavsett vad vi diskuterar. Dialoger och samtal är ett sätt att kommunicera.

I helgen deltog jag i #afkHuddinge. Det jag uppskattar allra mest även från tidigare afk med Skolvåren är dialogerna och samtalen med andra lärare och skolintresserade från olika yrkeskategorier. Jag behöver inte tycka lika som de andra som deltar utan ser en stor vinst i att få lära tillsammans med de som tycker annorlunda än mig själv. I mötet utvecklas vi som lärande individer, även om målen med att delta är olika för oss som deltar. Jag tror på en skola som arbetar för att skapa så optimalt lärande som möjligt, som möter så många elever som möjligt. Med empati som ledord. Jag använder styrdokumenten i mitt dagliga arbete, men också empatin och nyfikenheten. Samtalen i vardagen är viktiga. Vi behöver styrdokumenten och fokus på lärande organisation men vi behöver också platser där vi kan mötas och diskutera skolutveckling. Tillsammans sätter vi elev och lärande i fokus.